Ysgoloriaethau Uwchraddedig

Ysgoloriaethau Uwchraddedig

Mae amrywiaeth o Ysgoloriaethau Ôl-raddedig ar gael i ymgeiswyr y DU a Rhyngwladol.

Defnyddiwch y Gyfrifiannell Ysgoloriaethau Ôl-raddedig isod i weld pa gyfleoedd ariannu a allai fod ar gael i chi.

Yn syml, nodwch yn y maes pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn ei astudio, y math o gwrs, eich cenedligrwydd ac os ydych yn astudio/neu wedi astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth o'r blaen.

Rydym yn sefydliad dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal.  Mae croeso i chi wneud cais am ysgoloriaeth/grant/gymorth ariannol yn Gymraeg neu'n Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

Subject area

Course type

Available for nationals of: