Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig.

Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma.

Yn ystod yr Wythnos Ymgartrefu byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Gweithgareddau Gyffredinol

Ysgol Addysg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9

10.00 – 11.00

Sgwrs Croeso Adrannol

Ar-lein cydamserol

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Astudiaethau Gwybodaeth

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mawrth 22 Medi

14.30 – 16.00

Canllaw ar gyfer cofrestru

Dewisol - Pe byddech angen rhagor o wybodaeth am y modiwlau dewisol a sut i gofrestru arnynt, bydd staff ar gael trwy Teams i'ch cynorthwyo

Ar-lein yn fyw

Dydd Mercher 23 Medi

11:30–13:00

Croeso 

Dewisol

Wyneb yn wyneb 

Rheidol 0.60, Campws Llanbadarn

Dydd Mercher 23 Medi

13:00-14:00

Cinio

Dewisol 

 

Wyneb yn wyneb 

Rheidol 0.60, Campws Llanbadarn

Dydd Mercher 23 Medi

15:00-17:00

Cyflwyniad i'ch Rhaglen Feistr

Gorfodol - cyfarfod byw trwy Teams â'r Cydlynydd Uwchraddedig, Dr Pauline Rafferty

 
Ar-lein yn fyw 

Dydd Iau 24 Medi

14:00-16:00

Tiwtorialau Personol

Gorfodol - cyfarfod byw trwy Teams â'ch Tiwtor Personol

Byddwch yn cael gwybod pwy yw eich Tiwtor Personol ac yn cael gwahoddiad i gyfarfod

 
Ar-lein yn fyw 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mawrth 22.9

14.00-16.30

Gorfodol:

Sgwrs i Groesawu Uwchraddedigion i'r Ysgol Fusnes ac Arweiniad i Gofrestru 
Ar-lein yn fyw (wedi'i recordio) 

Dydd Mercher 23.9

10.00-11.00

Gorfodol:

Sesiwn Tiwtor Personol 
Ar-lein yn fyw 

Dydd Mercher 23.9

15.00-16.00

Gorfodol:

Cwis ar-lein 
Ar-lein yn fyw 

Dydd Iau 24.9

11.00-12.30

Gorfodol:

Sgiliau Astudio 
Ar-lein yn fyw (wedi'i recordio) 

Dydd Iau 24.9

14.30-15.30

Gorfodol:

Proffilio personol a gweithgaredd gwaith tîm 
Ar-lein yn fyw (wedi'i recordio) 

Dydd Gwener 25.9

13.00-14.00

Gorfodol:

Canllaw i'r Llyfrgell a'r Gwasanaethau Gwybodaeth 
Ar-lein yn fyw (wedi'i recordio) 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

 

Yr Ysgol Gelf

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9

13.00-15.00

Croeso Ol-raddedig, Cofrestru, Sefydlu

Yn bresenol

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Cyfrifiaduro

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mawrth 22 Medi

10:00-11:30

Cyfarwyddyd cychwynnol a chofrestru, gorfodol, i UR newydd a ddysgir  Ar-lein yn fyw 

Dydd Mawrth 22 Medi

14:00-16:00

Mynd am dro gan gadw pellter cymdeithasol, i ddangos llwybrau i ystafelloedd dysgu, ystafelloedd cyfrifiaduron ac adnoddau eraill. Bydd yn cynnwys hefyd y llwybrau troed i Gampws Llanbadarn, dewisol i UR newydd a ddysgir 

Wyneb yn wyneb

Dydd Mercher  23 Medi

10:00-12:00

Sesiwn gynefino ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir, gorfodol i UR newydd a ddysgir  Ar-lein yn fyw 

Dydd Mercher  23 Medi

14:00-16:00

Mynd am dro gan gadw pellter cymdeithasol, i ddangos llwybrau i ystafelloedd dysgu, ystafelloedd cyfrifiaduron ac adnoddau eraill. Bydd yn cynnwys hefyd y llwybrau troed i Gampws Llanbadarn, dewisol, i UR newydd a ddysgir 

Wyneb yn wyneb

Dydd Iau 24 Medi

14:00-16:00

Mynd am dro gan gadw pellter cymdeithasol, i ddangos llwybrau i ystafelloedd dysgu, ystafelloedd cyfrifiaduron ac adnoddau eraill. Bydd yn cynnwys hefyd y llwybrau troed i Gampws Llanbadarn, dewisol i UR newydd a ddysgir 

Wyneb yn wyneb

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Llun 21.9

Croeso i’r Adran: fideo a chyflwyniad PowerPoint byr gan y Pennaeth Adran. (Cymraeg a Saesneg i fyfyrwyr PGT/PGR).

Ar-lein anghydamserol (Panopto, BwrddDu)

gorfodol

Dydd Mercher 23.9

10.00–11.00

Ymgynhori Ar-lein Uwchraddedig

Ar-lein cydamserol (Teams)

Dydd Mercher 23.9

Amser i’w gadarnhau

Taith Gerdded o gwmpas tref Aberystwyth i fyfyrwyr newydd yng nghwmni staff yr Adran (digwyddiad grŵp).

Wyneb yn wyneb

dewisol

Dydd Iau 24.9

10.00-11.00

Cynefino (Cymraeg PGT & PGR)

Ar gael fel recordiad Panopto yn dilyn y digwyddiad.

Ar-lein cydamserol (Teams)

dewisol

Dydd Gwener 25.9

10.00–11.00

Cynefino (Saesneg PGT)

Available subsequently as Panopto recording on Blackboard.

Ar-lein cydamserol (Teams)

dewisol

Dydd Gwener 25.9

13.00-14.00 

Croeso i’r Adran. Fideo / cyflwyniad gan y Pennaeth Adran, Cathryn Charnell-White.

Fideo / cyflwyniad gan ddarlithydd y cynllun Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol, Mandi Morse 

Ar-lein cydamserol 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23 Medi

o 9yb

Sgwrs i Groesawu’r holl fyfyrwyr Uwchraddedig newydd i Gyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd
(yr Athro Neil Glasser) 
Ar-lein / yn fyw 

Dydd Mercher 23 Medi

o 9yb

Sesiwn ar gyfer myfyrwyr PhD sy’n dychwelyd i’r 2il a’r 3edd flwyddyn
(Dr Andy Mitchell)
 
Ar-lein / yn fyw 

Dydd Mercher 23 Medi

10.00-11.00

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear -Croeso a sesiwn gynghori i fyfyrwyr PhD ac MPhil NEWYDD.
(Dr Gareth Hoskins)
Ar-lein / yn fyw

Dydd Mercher 23 Medi

11.00-12.00

Cyfarfodydd i fyfyrwyr ar Gynlluniau Gradd MA ac MSc:

L791 Ymarfer Daearyddiaeth Ddynol (Dr Liz Gagen)

F998 Newid, Effaith ac Addasu Amgylcheddol (Dr Stephen Tooth)

F994 Synhwyro o Bell a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (Dr Pete Bunting)  
Ar-lein / anghydamserol 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Ffiseg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9

10:00

Sesiwn ffiseg croeso a wybodaeth

i’w cadarnhau

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mawrth 22.9.20

09.15 – 10.15

Croeso cyffredinol i’r holl fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Gorfodol i bob myfyriwr newydd MA a PhD

Ar-lein cydamserol

Dydd Mawrth 22.9.20

10.30-12.00

Sesiwn gynefino i fyfyrwyr newydd MA

Gorfodol i bob myfyriwr newydd MA

Ar-lein cydamserol

Dydd Mawrth 22.9.20

10.30-12.00

Sesiwn gynefino i fyfyrwyr newydd PhD

Gorfodol i bob myfyriwr newydd PhD

Ar-lein cydamserol

Dydd Mercher 23.9.20

14.00-16.00

Cofrestru am modiwlau

Gorfodol i bob myfyriwr newydd MA a PhD

Ar-lein cydamserol

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Adran y Gyfraith a Throseddeg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mawrth 22 Medi

14.30

Sesiwn Groesawu a Gwybodaeth am Gofrestru ar gyfer Modiwlau i Fyfyrwyr y Gyfraith (Gorfodol)  

Ar-lein anghydamserol

 

Dydd Mercher 23 Medi

10.00

Sesiwn Wybodaeth Ar-lein ynghylch Modiwlau a Chofrestru ar gyfer y Gyfraith  

Yn fyw

Ddim yn berthnasol

Dydd Mercher 23 Medi

14.30

Sesiwn gan y Gwasanaethau Gwybodaeth i fyfyrwyr LLM (?) 

Wyneb yn wyneb  

C4, Hugh Owen

Dydd Iau 24 Medi

10.00

Cwrdd â’r Tiwtor Personol (myfyrwyr LLM) (Gorfodol)

Wyneb yn wyneb

D5, Hugh Owen

Dydd Gwener 25 Medi

10.00-12.00

Amser Ar-lein ar gael gyda’r Tiwtor Personol (myfyrwyr LLM) Ddim yn orfodol  Yn fyw ar-lein  


Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Adran Hanes a Hanes Cymru

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9

10.00-13.00

Sesiwn gynefino i fyfyrwyr MA (yn orfodol ar gyfer pob myfyriwr MA newydd)  Wyneb yn wyneb – i’w gadarnhau 

Dydd Iau 24.9

09.00-17.00

Cofrestru myfyrwyr MA (apwyntiadau unigol trwy Teams)  Ar-lein 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

IBERS

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9

10:00-11:00

Croeso i CDGB OR

Cyflwyniad i ymchwil diwylliant, ymarfer a trosolwg o grwpiau ymchwil

Ystafell i’w gadarnhau

Dydd Mercher 23.9

11:00-11:30

Croeso i myfyrwyr PHD ag MPhil yn IBERS

 

 

Dydd Mercher 23.9

11:30-12:00

IBERS PGR Sesiwn Gwybodaeth

 

Dydd Mercher 23.9

13:15-16:00

Cofrestru i holl fyfyrwyr CDGB OG

 

Dydd Iau 24.9

09:45-10:15

IBERS OG Sesiwn Croeso

 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Mathemateg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Llun 21.9

16:00-17:00

Digwyddiad cymdeithasol i fyfywyr newydd mathemateg

 

Dydd Mercher 23.9

10:00-12:00

Cynefino adrannol uwchraddedigion ar gyrsiau gradd uwch

Ar lein, neu i’w cadarnhau

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Adran Saesneg a Ysgrifennu Creadigol

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9.20

14.00-15.00

Sgwrs gynefino ar gyfer Uwchraddedigion (newydd) a Ddysgir trwy Gwrs (gorfodol i’r holl fyfyrwyr MA)    

Dydd Mercher 23.9.20

15.00-16.00 

Digwyddiad Cyfarfod a Chyfarch i Uwchraddedigion Ymchwil (newydd)
(i’r holl fyfyrwyr MA newydd) 
 

Dydd Mercher 23.9.20

15.00-16.00

Sgwrs Gynefino i Uwchraddedigion Ymchwil (newydd)
(gorfodol i’r holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd) 
 

Dydd Mercher 23.9.20

16.00-17.00 

Digwyddiad Cyfarfod a Chyfarch i Uwchraddedigion Ymchwil (Newydd)
(i’r holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd + Uwchraddedigion Ymchwil cyfredol) 
 

Dydd Iau 24.9.20

10.00-12.00

Cofrestru - Uwchraddedigion a Ddysgir trwy Gwrs (gweler yr amserlen)  Ar-lein / yn fyw 

Dydd Iau 24.9.20

14.00-15.30

Cofrestru - Uwchraddedigion Ymchwil (gweler yr amserlen)  Ar-lein / yn fyw 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Seicoleg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Iau 24 Medi

10:00

Croeso gan bennaeth Uwchraddedig

Ar-lein (yn fyw)

Dydd Iau 24 Medi

10:30

Cyfarfod â mentoriaid cyd-fyfyrwyr Uwchraddedig

Ar-lein (yn fyw)

Dydd Iau 24 Medi

11:00

Cyfarfodydd unigol â goruchwylwyr Wyneb-yn-wyneb neu ar-lein 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020

Theatr, Ffilm a Theledu

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion Ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Iau 24.9

Wedi’i recordio

Pennaeth Adran – croesawu myfyrwyr Uwchraddedig a ddysgir

Ar-lein anghydamserol

Dydd Iau 24.9

10:00 – 11:00

MA Cwrdd â’ch tiwtor Personol

GORFODOL

Ar-lein cydamserol

Dydd Iau 24.9

11:30 - 12:30

MA Rhaglen Ddogfen: Croeso cwricwlwm

GORFODOL

Ar-lein cydamserol

Dydd Iau 24.9

11:30 - 12:30

MA Cynhyrchu Ffilm: Croeso cwricwlwm

GORFODOL

Ar-lein cydamserol

Dydd Iau 24.9

11:30 - 12:30

MA Ymarfer Theatr: Croeso cwricwlwm

GORFODOL

Ar-lein cydamserol

Dydd Gwener 25.9

11:00 - 13:00

MA: Sesiwn Desg Gymorth fyw: I’w chadarnhau

Wyneb yn wyneb

Dydd Gwener 25.9

14:00 – 16:00

Cyfarfod grŵp MA wyneb yn wyneb:

DEWISOL

Wyneb yn wyneb

 

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Yn nes at ddechrau’r tymor cewch fanylion gan eich adran yn uniongyrchol ynglŷn â'r adnoddau ymgyfarwyddo ac ymgartrefu a fydd ar gael cyn 22 Medi.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020