Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig.

Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma.

Yn ystod yr Wythnos Ymgartrefu byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Gweithgareddau ar gyfer Uwchraddedigion i GYD

Cynefino i Uwchraddedigion Ymchwil

Dydd Llun 23 Medi 2019

Gorfodol i'r holl uwchraddedigion ymchwil amser llawn, (MPhil a PhD)

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

13:00 - 17:00

Yr holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd

Edward Llwyd 0.01 Campws Penglais

13:00 - 17:00

Sesiwn Gynefino Cyfrwng Cymraeg i Uwchraddedigion Ymchwil

Ystafell CCC, IBERS 1.30, Campws Penglais

Dydd Gwener 27 Medi 2019

Gorfodol i'r holl uwchraddedigion ymchwil, (MPhil a PhD)

PGM9005 Ethics, Plagiarism and Academic Practice for Research Students

MOR9005 Moeseg, Llên-ladrad ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Cynhelir y gweithdy hwn ar ddechrau Blwyddyn Un, a bydd yn dod â’r holl uwchraddedigion ymchwil ynghyd ac yn canolbwyntio ar Foeseg Ymchwil, Materion yn ymwneud ag Ysgrifennu a sgiliau Addysgu. Bydd hyn yn cynnwys moeseg, materion yn ymwneud â llên-ladrad, cyfrinachedd, hawlfraint, diogelu data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu.
 

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

09.00 – 12.30

PGM9005

Edward Llwyd 0.01

13:00 -16:00

PGM9005

Edward Llwyd 0.26

09.00 – 12.30

MOR9005 (Cyfrwng Cymraeg)

CCC Room, IBERS 1.30, Penglais

Ymgorffori (sesiynau dewisol)

2yp - 4yp Cyflwyniad Ysgol y Graddedigion i'r Rhaglen Addysgu (2019-20).

Teitl: 'Cyflwyniad i Asesu ac Adborth'

Teitl: 'Addysgu mewn grwpiau bach'

Teitl: 'Addysgu Myfyriol'

Cynefino i Uwchraddedigion a Addysgir

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Gorfodol i'r holl uwchraddedigion amser llawn a addysgir

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10:00 - 13:00

Yr holl uwchraddedigion a addysgir

Hugh Owen A12, Campws Penglais

10:00 – 13:00

Yr holl uwchraddedigion a addysgir: Cyfrwng Cymraeg

Edward Llwyd, 1.16, Campws Penglais

Yn ogystal â gweithgareddau cynefino’r Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Cofrestru i Uwchraddedigion Ymchwil

Er mwyn cwblhau eu cofrestriad bydd angen i uwchraddedigion fynd i weld eu hadrannau/arolygwyr yn gyntaf, ac yna Ysgol y Graddedigion. 

  • Bydd yr adrannau yn cymeradwyo'r cofnod myfyriwr ac yn ychwanegu unrhyw fodiwlau adrannol.  Mae'n rhaid i’r arolygwyr lofnodi'r ffurflen dewis modiwlau.
  • Bydd Ysgol y Graddedigion yn ychwanegu modiwlau Ymchwil a Hyfforddiant ac yna gall y myfyriwr gwblhau'r broses gofrestru ar-lein.

Bydd Ysgol y Graddedigion wedi'i lleoli yng Nghanolfan Uwchraddedig Penglais, Llandinam ar y diwrnodau canlynol:

  • Dydd Mawrth 24 Medi 1400-16-00.
  • Dydd Mercher 25 Medi 1000-1200, 1300-1500.
  • Dydd Iau 26 Medi 1000-1200, 1300-1500.
  • Dydd Gwener 27 Medi 1300-1500

Ar ôl yr amseroedd uchod gall myfyrwyr ymweld â swyddfeydd Ysgol y Graddedigion yn adeilad Cledwyn trwy apwyntiad.  (E-bostiwch jlb@aber.ac.uk i drefnu apwyntiad).

 

Gweithgareddau Gyffredinol

Ysgol Addysg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

Dydd Mercher 23.9

10.00 – 11.00

Sgwrs Croeso Adrannol

P5

Ysgol Fusnes Aberystwyth

 

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/lleoliad 

Dydd Mawrth 22.9

14.00-16.30

Cyflwyniad Croeso Yr Ysgol Fusnes ar gyfer Ôl-raddedigion a Chanllaw i Gofrestru

I’w gadarnhau

Dydd Mercher 23.9

09.00-17.00

Sesiwn galw mewn:

Cofrestru gyda Staff Cymorth Ôl-raddedigion

Derbynfa C60 - Llawr C Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 23.9

10.30-12.30

Sesiwn gyda Thiwtor Personol

Swyddfa eich Tiwtor Personol

Dydd Mercher 23.9

13.00-14.00

Cinio bwffe (?) ar gyfer yr holl Ôl-raddedigion newydd a Staff

Yn ddibynnol ar reoliadau cyfredol

Dydd Iau 24.9

09.00-17.00

Sesiwn galw mewn:

Cofrestru gyda Staff Cymorth Ôl-raddedigion

Derbynfa C60 - Llawr C Adeilad Hugh Owen

Dydd Gwener 25.9

09.00-16.00

Sesiwn galw mewn:

Cofrestru gyda Staff Cymorth Ôl-raddedigion

Derbynfa C60 - Llawr C Adeilad Hugh Owen

Dydd Gwener 25.9

13.00-14.00

Canllaw ar gyfer y Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

I’w gadarnhau

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun 28/09/2020

 

Yr Ysgol Gelf

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ymchwil

Ar-lein anghydamserol

 

Cynefino Canolog i uwchraddedigion ar Gyrsiau Gradd Uwch

Ar-lein anghydamserol

Dydd Mercher 23.9

13.00-15.00

Croeso Ol-raddedig, Cofrestru, Sefydlu

Ysgol Gelf

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

Dydd Mercher 23.9

10:00-11:00

Croeso i CDGB OR

Cyflwyniad i ymchwil diwylliant, ymarfer a trosolwg o grwpiau ymchwil

Ystafell i’w gadarnhau

Dydd Mercher 23.9

11:00-11:30

Croeso i myfyrwyr PHD ag MPhil yn IBERS

 

IB-0.32

Dydd Mercher 23.9

11:30-12:00

IBERS PGR Sesiwn Gwybodaeth

IB-0.32

Dydd Mercher 23.9

11:00-13:00

Croeso i myfyrwyr PhD ag MPhil yn CDGB

LL-G3

Dydd Mercher 23.9

13:15-16:00

Cofrestru i holl fyfyrwyr CDGB OG

IB-0.32

Dydd Iau 24.9

09:45-10:15

IBERS OG Sesiwn Croeso

EL 0.26

Dydd Iau 24.9

09:30-10:30

Cyfarfod ADGD OG, blwyddyn 2 a 3

LL B22

Dydd Iau 24.9

11:00-12:00

Cyfarfod Seic OG i myfyrwyr newydd

P5 0.61

Dydd Iau 24.9

11:00-12:00

ADGD MA a MSc Cyfarfod croeso i’r cynllun Gradd

tbc

Cyfrifiaduro

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

Dydd Llun 21.9

Croeso i’r Adran: fideo a chyflwyniad PowerPoint byr gan y Pennaeth Adran. (Cymraeg a Saesneg i fyfyrwyr PGT/PGR).

Ar-lein anghydamserol (Panopto, BwrddDu)

gorfodol

Dydd Mercher 23.9

10.00–11.00

Ymgynhori Ar-lein Uwchraddedig

Ar-lein cydamserol (Teams)

Dydd Mercher 23.9

Amser i’w gadarnhau

Taith Gerdded o gwmpas tref Aberystwyth i fyfyrwyr newydd yng nghwmni staff yr Adran (digwyddiad grŵp).

Wyneb yn wyneb (Trefn Aberystwyth yn yr awyr agored)

dewisol

Dydd Iau 24.9

Cynefino (Cymraeg PGT & PGR)

Ar gael fel recordiad Panopto yn dilyn y digwyddiad.

Ar-lein cydamserol (Teams)

dewisol

Dydd Gwener 25.9

10.00–11.00

Cynefino (Saesneg PGT)

Available subsequently as Panopto recording on Blackboard.

Ar-lein cydamserol (Teams)

dewisol

Ffiseg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

Dydd Mercher 23.9

10:00

Sesiwn ffiseg croeso a wybodaeth

i’w cadarnhau

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

 

Dydd Mawrth 22.9.20

09.15 – 10.15

Croeso cyffredinol i’r holl fyfyrwyr uwchraddedig newydd Gorfodol i bob myfyriwr newydd MA a PhD

 

Ar-lein cydamserol

Dydd Mawrth 22.9.20

10.30-12.00

Sesiwn gynefino i fyfyrwyr newydd MA Gorfodol i bob myfyriwr newydd MA

Ar-lein cydamserol

Dydd Mawrth 22.9.20

10.30-12.00

Sesiwn gynefino i fyfyrwyr newydd PhD Gorfodol i bob myfyriwr newydd PhD

 

Ar-lein cydamserol

Adran Hanes a Hanes Cymru

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad

Dydd Mawrth 22.9

10.30-13.00

Cyfarfod adrannol ar gyfer myfyrwyr Ymchwil

Ystafell Steve Crichter, adeilad GR a HaHC

Dydd Mawrth 22.9

14.00-16.00

Cyfarfod adrannol ar gyfer myfyrwyr gradd uwch (MA)  

Ystafell Steve Crichter, adeilad GR a HaHC

Dydd Iau 24.9

10.00-12.00

Cofrestru Myfyrwyr cwrs gradd uwch (MA)

Ystafell y Gorllewin, adeilad GR a HaHC

 

Bydd y dysgu’n dechrau ar Dydd Llun 28 Medi

Mathemateg

Amser

Digwyddiad

Math o ddigwyddiad/Lleoliad 

Dydd Llun 21.9

16:00-17:00

Digwyddiad cymdeithasol i fyfywyr newydd mathemateg

Llyfyrgell M&P

Dydd Mercher 23.9

10:00-12:00

Cynefino adrannol uwchraddedigion ar gyrsiau gradd uwch

Ar lein, neu i’w cadarnhau

Theatr, Ffilm a Theledu