Manylion Rhaglen

Rhestr o Gyrsiau >>

Dylech nodi tra bod y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y deunydd a welir ar y wefan hon, dangosir y manylion i ddiben eglurhaol yn unig ac nid ydynt yn rhan o'r contract rhwng y Brifysgol a'r myfyriwr. Mae fframweithiau'r rhaglenni gradd a'r modiwlau yn newid o flwyddyn i flwyddyn, yn ôl gofynion rhesymol y Brifysgol ar gyfer ddiweddaru a gwella'i darpariaeth, yn unol â datblygiadau'r farchnad ac ymchwil, ac o ganlyniad i arolygon mewnol rheolaidd, ac arolygon allanol gan gyrff proffesiynol a rheoliadol. Mae newidiadau hefyd yn digwydd yn sgil newidiadau staff a gall y staff sy'n gysylltiedig â modiwlau penodol newid o bryd i'w gilydd. Mae fframwaith rhaglenni gradd a modiwlau felly yn agored i newidiadau heb rybudd a bydd y Brifysgol yn cyhoeddi unrhyw newidiadau ar y wefan hon cyn gynted ag sydd yn rhesymol ar ôl cytuno arnynt.