Gwasanaethau i Fusnesau

Gall cwmnïau fanteisio ar y gronfa fawr o arbenigedd sydd gan Brifysgol Aberystwyth trwy drefnu bod gwaith ymgynghorol yn cael ei gyflawni gan arbenigwr priodol. Gall yr arbenigw(y)r a ddewisir ymchwilio i broblemau penodol a chynnig barn a chyngor arbenigol.

Fel rhan o wasanaeth cynhwysfawr, gall y tîm GMY eich helpu i benderfynu pa arbenigedd academaidd yr ydych ei angen, hwluso’r ymgynghoriad a sicrhau bod cyfrinachedd ac eiddo deallusol yn cael eu hamddiffyn. Cyflawnir ein holl waith ymgynghorol i’r safonau proffesiynol uchaf.

Ein Hystod o Wasanaethau a Chanolfannau/Hybiau Cyfnewid Gwybodaeth

Y Ganolfan Ddeialog

Hwb Cyfnewid Gwybodaeth a Menter

Canolfan Sbectrwm Genedlaethol (yn y cam cynnig)

Canolfan a Labordai Milfeddygol

ArloesiAber1

Parc Arloesi Dyfodol Gwyrdd (yn y cam cynnig)

Y Ganolfan Dyfodol Gwledig

Y Bydoedd A Fynnwn

Ein Byd wedi'i Alluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial

 

Cynnig Gwasanaethau Ymgynghorol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod arbenigedd ar gael i gwmnïau cleient lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol drwy gynnig gwasanaethau ymgynghori.

Mae llawer o fanteision i staff sy’n ymgymryd ag ymgynghoriaeth gan gynnwys:

  • meithrin cysylltiadau â sefydliadau cyhoeddus a phreifat
  • darparu cyfrwng ar gyfer adborth i ymchwil ac addysgu
  • datblygiad personol

Os ydych yn Aelod o Staff Aberystwyth a bod rhywun wedi cysylltu â chi ynglŷn â darparu Gwasanaethau Ymgynghori, cliciwch yma i ddysgu mwy am broses PA.

I ddysgu mwy am y gwasanaethau ymgynghorol sydd ar gael, cysylltwch â:

Chris Heidt, Rheolwr Contractau  - cah@aber.ac.uk

Gwasanaethau Ymgynghorol ym Mhrifysgol Aberystwyth