Technoleg i’ch Busnes

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio’n agos â busnesau i ddatblygu a masnacheiddio technolegau o safon fyd-eang. Dros y blynyddoedd diwethaf mae ein swyddfa Trosglwyddo Technoleg wedi llwyddo i drwyddedu nifer o gynhyrchion a gwasanaethau, ac wedi sefydlu nifer o gwmnïau Deillio ar sail arloesedd Prifysgol Aberystwyth. Rydym yn croesawu pob ymholiad a mynegiad o ddiddordeb yn ein portffolio technoleg, ac yn falch o gynnig gwasanaeth proffesiynol a gwybodus i fyd diwydiant.

Wales IP - www.WalesIP.org

Prosiect i Gymru gyfan i sicrhau bod mwy o dechnoleg yn cael ei throsglwyddo rhwng prifysgolion Cymru a byd busnes.

Mae'r prosiect hwn, a ariannir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn dod â Grŵp Dydd Gŵyl Dewi o brifysgolion ymchwilddwys Cymru at ei gilydd - sef Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, De Cymru ac Abertawe - i greu rhwydwaith newydd o staff i wella'r ffordd y mae ymchwil arweiniol Cymru yn cael ei gofnodi, ei ddiogelu a'i roi ar waith yn fasnachol. Am ragor o wybodaeth, gweler http://www.walesip.org