Cynlluniau Astudio

CHE  Healthcare Education [B740CE]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2023/2024

Hyd (astudio Llawn Amser): 2 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
NU10020

Introduction to Nursing Practice

Semester 2
NU10520

Developing Nursing Practice

Semester 3
NU11900

Demonstrating Nursing Practice (Part A)

or
NY11900

Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan A)

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
NU10720

Developing knowledge of the human body

NU10900

Demonstrating Nursing Practice (Part B)

or
NY10900

Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan B)

Semester 2
NU10960

Demonstrating Nursing Practice (Part B)

or
NY10960

Arddangos Ymarfer Nyrsio (Rhan B)

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal