Cynlluniau Astudio

BSC  Nursing (Mental Health) [B76P]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2022/2023

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
NU20220

Introduction to Field Specific Nursing (Mental Health)

NU22700

Enhancing Professional Practice (Part A)

or
NY22700

Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan A)

Semester 2
NU20420

Complex Field Specific Nursing (Mental Health)

NU20700

Enhancing Professional Practice (Part B)

or
NY20700

Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Semester 3
NU20620

Pathophysiology of common conditions Mental Health

NU20760

Enhancing Professional Practice (Part B)

or
NY20760

Datblygu Ymarfer Proffesiynol (Rhan B)

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal