Cynlluniau Astudio

BSC  Wildlife Conservation [C08F]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR15700

Skills for Wildlife Scientists

or
BG15700

Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt

BR16620

Climate and Climate Change

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

Semester 2
BR15720

Skills for Wildlife Scientists

or
BG15720

Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt

BR19320

Ecology and Conservation

BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
BR16700

Comparative Animal Physiology

Semester 2
BR16720

Comparative Animal Physiology

BR17320

Biological chemistry

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 3  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR22620

Marine Biology

BR25520

An Introduction to Landscape Ecology and Geographic Information Systems

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR27220

Wildlife Management

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 40 credits (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance with the module co-ordinator)

Semester 1
BR21620

Animal Behaviour

Semester 2
BG21420

Arolygu Ecolegol

BR21120

Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems

BR21420

Ecological Surveying

BR22020

Freshwater Biology

BR23820

Tropical Zoology Field Course

BR26220

Applied Aquatic Conservation

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR33420

Global Biodiversity Conservation

BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR34520

Wildlife Conservation

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits. (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance with the module co-ordinator)

Semester 1
BG36620

Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol

BR33920

Population and Community Ecology

BR34920

Animal Behaviour Field Course

BR36620

Terrestrial Ecology Fieldcourse

Semester 2
BR30420

Sustainable Land Management

BR35620

Environmental Regulation and Consultancy

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal