Cynlluniau Astudio

BSC  Human Biology and Health (with integrated year in industry) [C195]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2017/2018

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16320

Human Physiological Systems

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17400

Skills in Nutrition, and Science Communication

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR16020

Research designs to assess and monitor clients

BR16120

Psychology of physical activity and health.

BR17420

Skills in Nutrition, and Science Communication

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR27420

Sport & Exercise Physiology

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR22220

Immunology

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 60 credits

Semester 1
BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR26520

One Health Microbiology

BR26620

Proteins and Enzymes

Semester 2
BG24720

Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg

BR22520

Sport and Exercise Nutrition

BR24720

Practical and Professional Skills in Microbiology

BR25920

Cell and Cancer Biology

BR27020

Physical Activity for Health

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRS0000

Integrated Year in Industry

BRS0100

Integrated Year in Industry

Semester 2
BRS0060

Integrated Year in Industry

BRS0160

Integrated Year in Industry

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 80 credits

Semester 1
BR30920

Applied Sports Nutrition

BR32020

Injury and Rehabilitation

BR36120

Molecular Pharmacology

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

BR37420

Technological advances in sport, exercise and health

Semester 2
BR33720

Microbial Pathogenesis

BR33820

Parasitology

BR34420

Training and Performance Enhancement

BR36020

Molecular Biology of Development

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal