Cynlluniau Astudio

BSC  Plant Biology (with integrated year in industry) [C202]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2017/2018

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16800

Skills for Biologists

or
BG16800

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

BR18000

Crop, grassland, soil and agricultural land management

or
BG18000

Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol

Semester 2
BR16820

Skills for Biologists

or
BG16820

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR18040

Crop, grassland, soil and agricultural land management

or
BG18040

Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol

BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR23520

Controlled Environment Crop Production and Horticulture

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

BR27600

Agronomy and Crop Improvement

or
BG27600

Agronomeg a Gwelliant Cnydau

Semester 2
BR21120

Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems

BR21420

Ecological Surveying

or
BG21420

Arolygu Ecolegol

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

BR27620

Agronomy and Crop Improvement

or
BG27620

Agronomeg a Gwelliant Cnydau

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
BG21720

Pynciau llosg yn y Biowyddorau

BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR25820

Aquatic Botany

Blwyddyn 3  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRS0000

Integrated Year in Industry

BRS0100

Integrated Year in Industry

Semester 2
BRS0060

Integrated Year in Industry

BRS0160

Integrated Year in Industry

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR35820

Frontiers in Plant Science

BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR33720

Microbial Pathogenesis

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
BG36620

Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol

BR36620

Terrestrial Ecology Fieldcourse

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

BR37200

Crop and Grassland Production Science

Semester 2
BR30420

Sustainable Land Management

BR37220

Crop and Grassland Production Science

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal