Cynlluniau Astudio

MBIOL  Microbiology [C509]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Meistr Integredig - iawn o 2016/2017

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16800

Skills for Biologists

or
BG16800

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR16820

Skills for Biologists

or
BG16820

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR19320

Ecology and Conservation

BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 2
BR15420

Disease Diagnosis and Control

BR17320

Biological chemistry

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR26520

One Health Microbiology

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR24720

Practical and Professional Skills in Microbiology

or
BG24720

Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg

BR26020

Environmental Microbiology and Monitoring

or
BG26020

Monitro a Microbioleg Amgylcheddol

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits (20 credits from each semester)

Semester 1
BG21720

Pynciau llosg yn y Biowyddorau

BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR26620

Proteins and Enzymes

Semester 2
BR22220

Immunology

BR25920

Cell and Cancer Biology

Blwyddyn 3  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn 3  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
BR33720

Microbial Pathogenesis

BR35520

Biotechnology

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 40 credits. (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance with the module co-ordinator).

Semester 1
BG36620

Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol

BR34120

Veterinary Infectious Diseases

BR36120

Molecular Pharmacology

BR36620

Terrestrial Ecology Fieldcourse

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

Blwyddyn Olaf  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRM2800

MBiol Research Project

BRM4800

Field and Laboratory Techniques

BRM4920

Frontiers in the Biosciences

BRM6400

Research Methods in the Biosciences

Semester 2
BRM2860

MBiol Research Project

BRM4820

Field and Laboratory Techniques

BRM6420

Research Methods in the Biosciences

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal