Cynlluniau Astudio

MSC  Livestock Science [D320]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2011/2012

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRM0300

Livestock Nutrition

BRM1620

Infection and Immunity

BRM5820

Animal Breeding and Genetics

BRM6400

Research Methods in the Biosciences

Semester 2
BRM0320

Livestock Nutrition

BRM5120

Grassland Science

BRM5420

Livestock Production Science

BRM6420

Research Methods in the Biosciences

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
BRM3560

M.Sc. Dissertation