Cynlluniau Astudio

BSC  Equine and Veterinary Bioscience [D334]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2015/2016

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16900

Domestic Animal Anatomy and Physiology

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17200

Skills for Animal, Equine and Veterinary Bioscientists in Equine Exercise Physiology

or
BG17200

Sgiliau ar gyfer Biowyddonwyr Anifeiliaid, Ceffylau a Milfeddygol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Ceffy

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR15420

Disease Diagnosis and Control

BR16920

Domestic Animal Anatomy and Physiology

BR17220

Skills for Animal, Equine and Veterinary Bioscientists in Equine Exercise Physiology

or
BG17220

Sgiliau ar gyfer Biowyddonwyr Anifeiliaid, Ceffylau a Milfeddygol mewn Ffisioleg Ymarfer Corff Ceffy

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
BG17000

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw

BR16700

Comparative Animal Physiology

BR17000

Introduction to Livestock Production and Science

Semester 2
BG17020

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor Da Byw

BR15520

Equine Industry and Study Tour

BR16720

Comparative Animal Physiology

BR17020

Introduction to Livestock Production and Science

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR20720

Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals

or
BG20720

Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes

BR27120

Veterinary Health

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR22220

Immunology

BR25220

Animal Breeding: Genetics and Reproduction

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Semester 1
BR21620

Animal Behaviour

Semester 2
BR25320

Human, Equine and Canine Exercise Physiology and Locomotion

BR26820

Vertebrate Zoology

Blwyddyn Olaf  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR34120

Veterinary Infectious Diseases

BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR35120

Behaviour and Welfare of Domesticated Animals

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

BR36820

Veterinary Pharmacology and Disease Control

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
BR32500

Equine Stud Management

BR35720

Equine Nutrition and Pasture Management

Semester 2
BR32520

Equine Stud Management

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal