Cynlluniau Astudio

FDSC  Agriculture (with integrated year in industry) [D403]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Foundation Degree - iawn o 2012/2013

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
RD11400

Business, Economics and Land Use

RD17000

Introduction to Livestock Science and Production Systems

or
RG17000

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor da Byw

RD18000

Crop, grassland, soil and agricultural land management

or
RG18000

Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol

RD18400

Agricultural Technology and Farm Safety

or
RG18400

Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm

RD18800

Skills for the Agricultural Industry

or
RG18800

Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol

Semester 2
RD11420

Business, Economics and Land Use

RD17020

Introduction to Livestock Science and Production Systems

or
RG17020

Cyflwyniad i Systemau Cynhyrchu a Gwyddor da Byw

RD18040

Crop, grassland, soil and agricultural land management

or
RG18040

Rheolaeth Cnydau, Glaswelltir, Priddoedd a Thir Amaethyddol

RD18420

Agricultural Technology and Farm Safety

or
RG18420

Technoleg Amaethyddol a Diogelwch Fferm

RD18820

Skills for the Agricultural Industry

or
RG18820

Sgiliau ar gyfer y Diwydiant Amaethyddol

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
RDW0000

Sandwich Year

RDW0100

Sandwich Year

Semester 2
RDW0060

Sandwich Year

RDW0160

Sandwich Year

Blwyddyn Olaf  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
RD20700

Science and Technology in Agriculture

or
RG20700

Gwyddor a Thechnoleg mewn Amaethyddiaeth

RD22500

Business Budgeting and Appraisal

RD23400

Livestock Production Systems

or
RG23400

Systemau Cynhyrchu Da Byw

RD27500

Research Methods

or
RG27500

Dulliau Ymchwil

RD27600

Agronomy and Crop Improvement

or
RG27600

Agronomeg a Gwelliant Cnydau

Semester 2
RD20420

Food, Farming and the Environment

or
RG20420

Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd

RD20720

Science and Technology in Agriculture

or
RG20720

Gwyddor a Thechnoleg mewn Amaethyddiaeth

RD22520

Business Budgeting and Appraisal

RD23420

Livestock Production Systems

or
RG23420

Systemau Cynhyrchu Da Byw

RD27520

Research Methods

or
RG27520

Dulliau Ymchwil

RD27620

Agronomy and Crop Improvement

or
RG27620

Agronomeg a Gwelliant Cnydau

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal