Cynlluniau Astudio

MMATH  Mathematical and Theoretical Physics [F341]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Meistr Integredig - iawn o 2008/2009

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (110 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MA10110

Coordinate and Vector Geometry

or
MT10110

Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd

MA10310

Probability

or
MT10310

Tebygoleg

MA10510

Algebra

or
MT10510

Algebra

MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

Semester 2
MA11110

Mathematical Analysis

or
MT11110

Dadansoddi Mathemategol

MA11210

Differential Equations

or
MT11210

Hafaliadau Differol

MA11310

Statistics

or
MT11310

Ystadegaeth

MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

PH14310

Modern Physics

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 10 credits

Semester 2
FG12910

Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg

FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

PH12910

Physics Career Planning and Skills Development

PH15510

Laboratory Techniques for Experimental Physics (10 Credits)

PH19010

Energy and the Environment

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MA20110

Real Analysis

or
MT20110

Dadansoddiad Real

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA26010

Distributions and Estimation

PH21510

Thermodynamics

PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Semester 2
MA21410

Linear Algebra

or
MT21410

Algebra Llinol

MA21510

Complex Analysis

or
MT21510

Dadansoddiad Cymhlyg

PH22510

Electricity and Magnetism

or
FG22510

Trydan a Magnetedd

PH23010

Principles of Quantum Mechanics

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits from mathematics and/or physics which must include 10 credits from the list below, subject to pre-requisites

Semester 2
MA25610

Hydrodynamics 1

MA25710

Advanced Dynamics

MT25610

Hydrodynameg 1

Blwyddyn 3  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MA30110

Group Theory

MA30210

Norms and Differential Equations

or
MT30210

Normau a Hafaliadau Differol

MA34110

Partial Differential Equations

or
MT34110

Hafaliadau Differol Rhannol

PH33000

Particles, Quanta and Fields

Semester 2
MA37410

Probability and Stochastic Processes

PH33020

Particles, Quanta and Fields

Blwyddyn 3  Dewis agored

Choose 60 credits (level 3) from mathematics and/or physics, subject to pre-requisites

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MAM9720

Minor Project

or
MTM9720

Prosiect Llai

Semester 2
MAM9840

Major Project

or
MTM9840

Prif Brosiect

Blwyddyn Olaf  Dewis agored

Choose 60 credits (level M) from mathematics and/or physics, subject to pre-requisites

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal