Cynlluniau Astudio

MPHYS  Astrophysics [F511]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Meistr Integredig - iawn o 2008/2009

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

PH15700

Laboratory Techniques for Experimental Physics (20 Credits)

or
FG15700

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd)

PH16210

Algebra and Differential Equations

or
FG16210

Algebra a Hafaliadau Differol

PH18010

Astronomy

Semester 2
MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

PH11120

Forces and Energy

or
FG11120

Grymoedd ac Egni

PH12910

Physics Career Planning and Skills Development

or
FG12910

Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg

PH14310

Modern Physics

PH15720

Laboratory Techniques for Experimental Physics (20 Credits)

or
FG15720

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd)

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH21510

Thermodynamics

PH26600

Numerical Techniques for Physicists

PH28620

Stars and Planets

PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Semester 2
PH22010

Optics

PH22510

Electricity and Magnetism

or
FG22510

Trydan a Magnetedd

PH23010

Principles of Quantum Mechanics

PH25720

Practical Research Skills

or
FG25720

Sgiliau Ymchwil Ymarferol

PH26620

Numerical Techniques for Physicists

Blwyddyn 3  Craidd (110 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH32410

Concepts in Condensed Matter Physics

PH33000

Particles, Quanta and Fields

PH37500

Project (40 Credits)

or
FG37500

Prosiect (40 Credyd)

PH39620

Astrophysics I: Physics of the Sun

Semester 2
PH33020

Particles, Quanta and Fields

PH37540

Project (40 Credits)

or
FG37540

Prosiect (40 Credyd)

PH39820

Astrophysics II: Galaxies, General Relativity and Cosmology

Blwyddyn 3  Dewis agored

Students must take a further 10 credits at Level-3 subject to pre-requisities, timetable and approval by the Degree Scheme co-ordinator

Blwyddyn Olaf  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PHM2510

Electromagnetic Theory

PHM3010

Advanced Quantum Physics

PHM5800

Major Project

or
FGM5800

Prif Brosiect

PHM6420

Advanced Skills in Physics

or
FGM6420

Sgiliau Uwch Mewn Ffiseg

Semester 2
PHM5860

Major Project

or
FGM5860

Prif Brosiect

PHM7020

Advanced Research Topics

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal