Cynlluniau Astudio

MSC  Remote Sensing and GIS [F994]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2004/2005

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (180 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
EAM1120

Advanced Research Skills 1: science communication and data analysis

EAM2920

Remote Sensing Issues

EAM4020

Fundamentals of Remote Sensing and GIS

Semester 2
EAM3820

Applied Geospatial Skills in Industry

EAM5120

Advanced Skills in Remote Sensing

EAM5220

Advanced Skills in Geographic Information Systems

Semester 3
EAM3060

Research Dissertation in Geographical Information Systems/Remote Sensing