Cynlluniau Astudio

BSC  Mathematics / Physics [FG31]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MA10510

Algebra

or
MT10510

Algebra

MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

Semester 2
MA11110

Mathematical Analysis

or
MT11110

Dadansoddi Mathemategol

MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

PH15510

Laboratory Techniques for Experimental Physics (10 Credits)

or
FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

or
FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

Semester 2
PH11120

Forces and Energy

or
FG11120

Grymoedd ac Egni

PH14310

Modern Physics

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
MA10110

Coordinate and Vector Geometry

MA10310

Probability

MT10110

Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd

MT10310

Tebygoleg

Semester 2
MA11210

Differential Equations

MA11310

Statistics

MT11210

Hafaliadau Differol

MT11310

Ystadegaeth

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
MA21410

Linear Algebra

or
MT21410

Algebra Llinol

MA21510

Complex Analysis

or
MT21510

Dadansoddiad Cymhlyg

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH21510

Thermodynamics

PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Semester 2
PH22010

Optics

PH22510

Electricity and Magnetism

or
FG22510

Trydan a Magnetedd

PH23010

Principles of Quantum Mechanics

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits of optional mathematics modules, EITHER from Block A, OR BLOCK B. (BLOCK A listed below):

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA26010

Distributions and Estimation

MA26600

Applied Statistics

MT20110

Dadansoddiad Real

Semester 2
MA26620

Applied Statistics

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits of optional mathematics modules, EITHER from Block A, OR BLOCK B. (BLOCK B listed below):

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA25200

Introduction to Numerical Analysis and its applications

MT20110

Dadansoddiad Real

MT25200

Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau

Semester 2
MA25220

Introduction to Numerical Analysis and its applications

MA25610

Hydrodynamics 1

MA25710

Advanced Dynamics

MT25220

Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau

MT25610

Hydrodynameg 1

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH32410

Concepts in Condensed Matter Physics

PH33000

Particles, Quanta and Fields

PH35110

Practical Research Skills (10 credits)

or
FG35110

Sgiliau Ymchwil Ymarferol (10 credyd)

Semester 2
PH33020

Particles, Quanta and Fields

PH35620

Project (20 Credits)

or
FG35620

Prosiect (20 Credyd)

Blwyddyn Olaf  Dewis agored

Choose 60 credits (level 3) from mathematics as advised by the department, subject to pre-requisites

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal