Cynlluniau Astudio

BSC  Computer Science / Physics [FG34]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2000/2001 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2023/2024)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS12020

Introduction to Programming

or
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

Semester 2
CS12320

Programming Using an Object-Oriented Language

or
CC12320

Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

PH16210

Algebra and Differential Equations

or
FG16210

Algebra a Hafaliadau Differol

Semester 2
PH14310

Modern Physics

PH15510

Laboratory Techniques for Experimental Physics (10 Credits)

or
FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

or
FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 2
CC11010

Hanfodion Datblygu'r We

CC11110

Diogelwch Gwybodaeth

CS10720

Problems and Solutions

CS11010

Fundamentals of Web Development

CS11110

Information security

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
CS22120

Software Engineering

or
CC22120

Peirianneg Meddalwedd

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH21510

Thermodynamics

PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Semester 2
PH22010

Optics

PH22510

Electricity and Magnetism

or
FG22510

Trydan a Magnetedd

PH23010

Principles of Quantum Mechanics

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
CC21120

Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data

CS21120

Algorithm Design and Data Structures

Semester 2
CC24520

Python Gwyddonol

CS24520

Scientific Python

Blwyddyn 2  Dewis agored

Choose 20 credits, as advised by the computer science department.

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH32410

Concepts in Condensed Matter Physics

PH33000

Particles, Quanta and Fields

PH35110

Practical Research Skills (10 credits)

or
FG35110

Sgiliau Ymchwil Ymarferol (10 credyd)

Semester 2
PH33020

Particles, Quanta and Fields

PH35620

Project (20 Credits)

or
FG35620

Prosiect (20 Credyd)

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
CS39620

Minor Project

or
CC39620

Prosiect Byr

Blwyddyn Olaf  Dewis agored

Choose 40 credits, as advised by the computer science department.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal