Cynlluniau Astudio

BSC  Space Science and Robotics [FH56]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2003/2004

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS12020

Introduction to Programming

or
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

Semester 2
CS12320

Programming Using an Object-Oriented Language

or
CC12320

Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol

Blwyddyn 1  Craidd (70 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

PH10020

Dynamics, Waves and Heat

or
FG10020

Dynameg, Tonnau a Gwres

PH16210

Algebra and Differential Equations

or
FG16210

Algebra a Hafaliadau Differol

Semester 2
PH11120

Forces and Energy

or
FG11120

Grymoedd ac Egni

PH15510

Laboratory Techniques for Experimental Physics (10 Credits)

or
FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

or
FG15510

Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd)

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 10 credits

Semester 1
PH18010

Astronomy

PH19510

Communication and Technology

Semester 2
PH19010

Energy and the Environment

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS23820

C and C++

Semester 2
CS24520

Scientific Python

or
CC24520

Python Gwyddonol

CS26020

Robotics and Embedded Systems

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PH24520

Sensors, Electronics & Instrumentation

PH28620

Stars and Planets

Semester 2
PH25720

Practical Research Skills

or
FG25720

Sgiliau Ymchwil Ymarferol

Blwyddyn Olaf  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
PH38210

Professional Skills in Engineering

PH38820

Physics of Planetary Atmospheres

Blwyddyn Olaf  Craidd (50 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS31310

Agile Development and Testing

CS34110

Computer Vision

CS36010

Robotic Applications

CS36110

Fundamentals of Machine Learning

CS36510

Space Robotics

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose either the Computer Science or the Physics Project

Semester 1
FG37500

Prosiect (40 Credyd)

PH37500

Project (40 Credits)

Semester 2
CC39440

Prosiect Hir

CS39440

Major Project

FG37540

Prosiect (40 Credyd)

PH37540

Project (40 Credits)

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal