Cynlluniau Astudio

MSC  Space Engineering [FH57]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2022/2023

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PHM4720

Advanced Planetary Exploration

PHM6420

Advanced Skills in Physics

or
FGM6420

Sgiliau Uwch Mewn Ffiseg

Semester 2
CSM6420

Machine Learning for Intelligent Systems

PHM7220

Professional and Research Skills

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
PHM5560

MSc Project

or
FGM5560

Prosiect MSc

Blwyddyn 1  Opsiynau

Semester 1
ABM2820

Quality Engineering and Management

ABM2920

Project Management Tools and Techniques

CSM0120

Programming for Scientists

CSM6120

Fundamentals of Intelligent Systems

PHM2420

Electromagnetic Theory and Microwave Devices

Semester 2
ABM3420

Leading and Managing Project

ABM5220

International Strategy and Operations

CSM6520

Computational Intelligence