Cynlluniau Astudio

BSC  Agriculture [H22Y]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Top Up - iawn o 2021/2022

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR31600

Farm Planning and Advanced Farm Management

BR34800

Advances in Agriculture

or
BG34800

Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth

Semester 2
BR31620

Farm Planning and Advanced Farm Management

BR34820

Advances in Agriculture

or
BG34820

Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth

Blwyddyn Olaf  Craidd TT/Opsiynau

Choose ONE of the following compulsory modules

Semester 1
BG36320

Adolygiad critigol

BG36400

Traethawd Estynedig

BR36320

Critical Review

BR36400

Research Project

Semester 2
BG36440

Traethawd Estynedig

BR36440

Research Project

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose either 40, or 60 credits

Semester 1
BG30800

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

BR30800

Livestock Production Science

BR37200

Crop and Grassland Production Science

Semester 2
BG30820

Gwyddor Cynhyrchu Da Byw

BR30420

Sustainable Land Management

BR30820

Livestock Production Science

BR37220

Crop and Grassland Production Science

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal