Cynlluniau Astudio

MSC  Biotechnology [J701]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2017/2018 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2023/2024)

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRM0700

Current Topics in Biotechnology

BRM3720

Bioconversion and Biorefining

BRM4920

Frontiers in the Biosciences

BRM6400

Research Methods in the Biosciences

Semester 2
BRM0520

Biotechnology for Business

BRM0620

Crop Biotechnology

BRM0720

Current Topics in Biotechnology

BRM6420

Research Methods in the Biosciences

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
BRM3560

M.Sc. Dissertation