Cynlluniau Astudio

MSC  Biodiversity and Conservation Management [J790]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2023/2024

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRM0020

Fundamentals of Biodiversity

BRM6400

Research Methods in the Biosciences

BRM7700

Ecological Management and Conservation Biology

Semester 2
BRM0120

Ecological Monitoring

BRM6420

Research Methods in the Biosciences

BRM6520

Introduction to Environmental Law and Environmental Impact Assessment

BRM7720

Ecological Management and Conservation Biology

Blwyddyn 1  Opsiynau

Semester 1
BRM4920

Frontiers in the Biosciences

EAM4020

Fundamentals of Remote Sensing and GIS

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
BRM3560

M.Sc. Dissertation