Cynlluniau Astudio

BSC  Psychology and Sociology [LC38]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS15120

Thinking Sociologically

Semester 2
GS14220

Place and Identity

GS16120

Key Concepts in Sociology

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS11300

Introduction to Research Methods in Psychology

or
SC11300

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg

PS11420

Introduction to core topics in Social and Individual Behaviour

Semester 2
PS11220

Brain, Behaviour and Cognition

PS11320

Introduction to Research Methods in Psychology

or
SC11320

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS24220

Understanding (in)equality and (in)justice

Semester 2
GS25020

Introduction to Social Theory

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS21310

Quantitative Research Methods

or
SC21310

Dulliau Ymchwil Meintiol

PS21820

Cognitive Psychology

Semester 2
PS20220

Social Psychology

PS21410

Qualitative Research Methods

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits from the following modules.

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

GS22920

Placing Culture

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS23020

Placing Politics

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS32120

Behavioural Neuroscience

PS34100

Psychology Research Project for Joint Honours

or
SC34100

Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd

Semester 2
PS34120

Psychology Research Project for Joint Honours

or
SC34120

Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd

PS34320

Developmental Psychology

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS33320

Everyday Social Worlds

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits from the following modules.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Semester 2
GS39120

Contemporary Global Migration

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal