Cynlluniau Astudio

LLB  Senior Status Law [M104]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 2 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC20120

Legal and Criminal Justice Systems

or
CT20120

Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC20420

Legal Skills and Research

or
CT20420

Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol

Semester 2
LC20520

Criminal Law

or
CT20520

Cyfraith Troseddol

LC21120

Tort

or
CT21120

Cyfraith Camwedd

LC23820

Contract Law

or
CT23820

Cyfraith Cytundebau

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose ONE of the following modules. For students starting their degree in 2019, 2020 or 2021 who wish to obtain a ‘Qualifying Law Degree’, Human Rights (which is available at Level 2 and Level 3 and runs in alternate years) will be necessary as part of the 180 credits of ‘Foundation of Legal Knowledge’ subjects.

Semester 1
CT22220

Cyflwyniad i Droseddeg

CT23220

Y Gyfraith ar Waith

LC22220

Introduction to Criminology

LC23220

Law in Action

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC30620

Public Law

or
CT30620

Cyfraith Gyhoeddus

LC34920

Equity and Trusts

or
CT34920

Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

Semester 2
LC30720

European Law

or
CT30720

Cyfraith Ewrop

LC34820

Land Law

or
CT34820

Cyfraith Tir

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits (please note that some optional modules are alternate year). For students starting their degree in 2019, 2020 or 2021 who wish to obtain a ‘Qualifying Law Degree’, Human Rights (which is available at Level 2 and Level 3 and runs in alternate years) will be necessary as part of the 180 credits of ‘Foundation of Legal Knowledge’ subjects.

Semester 1
CT30100

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT32220

Cyflwyniad i Droseddeg

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30100

Empirically Based Criminology Dissertation

LC31320

Principles of Professional Conduct, Public & Administrative Law, Legal System of England & Wales & L

LC31420

Business Law and Practice and Solicitors Accounts

LC31520

Dispute Resolution in Contract and Tort

LC32220

Introduction to Criminology

LC36220

Commercial Law

LC36420

Family and Child Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC36820

Labour Law

LC36920

International Law

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC39000

Law and Criminology Dissertation

LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Semester 2
CT30140

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT30820

Cyfraith a Pholisi Cymru

CT36120

Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30140

Empirically Based Criminology Dissertation

LC31620

Criminal Law and Practice

LC31720

Trusts, Wills and the Administration of Trusts and Estates

LC31820

Property Law and Practice

LC36120

Youth Crime and Justice

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37620

Humanitarian Law

LC37920

Sports Law and Society

LC38620

Intellectual Property Law

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal