Cynlluniau Astudio

LLB  Law with Spanish [M1R4]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - iawn o 2000/2001 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2019/2020)

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP19900

Spanish Language Advanced

Semester 2
SP19930

Spanish Language Advanced

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

or
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC10420

Legal Skills and Research

or
CT10420

Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol

Semester 2
LC11120

Tort

or
CT11120

Cyfraith Camwedd

LC13820

Contract Law

or
CT13820

Cyfraith Cytundebau

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP20100

Spanish Language

Semester 2
SP20130

Spanish Language

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC20620

Public Law

or
CT20620

Cyfraith Gyhoeddus

Semester 2
LC20720

European Law

or
CT20720

Cyfraith Ewrop

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take 20 credits of optional modules at Level 2 (please note that some optional modules are alternate years.) Students may take 20 credits (of the 20) as elective modules outside of the Law and Criminology and Modern Lanaguages Departments. Appropriate co-requisite and/or pre-requisite modules must have been studied.

Semester 1
LC26220

Commercial Law

LC26420

Family and Child Law

LC26520

Principles of Evidence

LC26820

Labour Law

LC26920

International Law

Semester 2
LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27620

Humanitarian Law

LC27920

Sports Law and Society

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 10 credits of the following Level 2 SP modules:

Semester 1
SP20010

The Spanish Avant-Garde

Semester 2
SP20310

Language of Business and Current Affairs 1

Blwyddyn 3  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SPS0000

Intercalary Year Dissertation

Semester 2
SPS0040

Year Abroad Assessment

Blwyddyn 3  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LCS0000

Law/Language Sandwich Year

Semester 2
LCS0080

Law/Language Sandwich Year

Blwyddyn Olaf  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP30100

Spanish Language

Semester 2
SP30130

Spanish Language

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC34920

Equity and Trusts

or
CT34920

Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

Semester 2
LC30520

Criminal Law

or
CT30520

Cyfraith Troseddol

LC34820

Land Law

or
CT34820

Cyfraith Tir

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 10 credits of the folllowing Level 3 SP modules:

Semester 2
SP39910

Traducción al español

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take 20 credits of optional modules in the final year (please note that some optional modules are alternate year). Students may take 20 credits (of the 20 credits) as elective modules outside of the Law and Criminology and Modern Lanaguages Deaprtments. Appropriate co-requisite and/or pre-requisite modules must have been studies. (For students enrolling prior to 2021 who wish to obtain a 'Qualifying Law Degree', Human Rights at level 2 or 3 will also be necessary as part of the 180 credits of 'Foundations of Legal Knowledge' subjects.)

Semester 1
CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC36220

Commercial Law

LC36420

Family and Child Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC36820

Labour Law

LC36920

International Law

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37920

Sports Law and Society

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal