Cynlluniau Astudio

MPHL  Criminology [M9001]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PGM0210

Principles of Research Design

PGM1010

Quantitative Data Collection and Analysis (for social scientists)