Cynlluniau Astudio

BSC  Business and Management [N122]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2014/2015

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB11120

Fundamentals of Accounting and Finance

or
CB11120

Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid

AB13120

Understanding the Economy

AB15120

Fundamentals of Management and Business

or
CB15120

Hanfodion Rheolaeth a Busnes

Semester 2
AB15220

Data Analytics

Blwyddyn 1  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
AB17120

Marketing Principles and Contemporary Practice

or
CB17120

Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes

Blwyddyn 1  Opsiynau

(20 credits) Any approved ABS / IEC option.

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB21300

Corporate Governance, Risk and Ethics

AB25420

Human Resource Management

or
CB25420

Rheolaeth Adnoddau Dynol

AB27120

Marketing Management

or
CB27120

Rheolaeth Marchnata

Semester 2
AB21320

Corporate Governance, Risk and Ethics

Blwyddyn 2  Opsiynau

Any approved ABS / IEC option. If you want to write a dissertation in your final year, module AB25320 Reasearch Methods must be chosen.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take either CB/AB25120 and CB/AB25220 or CB/AB25540

Semester 2
AB25120

Operations and Supply Chain Management

AB25220

Entrepreneurship and New Venture Creation

AB25540

Strategic Business and Operational Resilience Analysis

CB25120

Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi

CB25220

Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd

CB25540

Dadansoddi Busnes Strategol a Gwydnwch Gweithrediadau

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB35120

Strategic Leadership

or
CB35120

Arweinyddiaeth Strategol

Semester 2
AB31720

Financial Strategy

AB35420

Organizational Psychology

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

(60 credits) Any approved ABS / IEC modules

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal