Cynlluniau Astudio

MSC  Management and Entrepreneurship [N124]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2012/2013

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.