Cynlluniau Astudio

MSC  Management and Finance [N208]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (180 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ABM1220

International Financial Markets and Investments

ABM1320

Advanced Corporate Finance

ABM5320

People and Organizations

Semester 2
ABM1120

Financial Analysis and Decision Making

ABM3220

International Business Environment

ABM5220

International Strategy and Operations

Semester 3
ABM5560

Managerial Report