Cynlluniau Astudio

MSC  International Finance [N308]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (160 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ABM1220

International Financial Markets and Investments

ABM1320

Advanced Corporate Finance

ABM1420

Financial Research Methods

Semester 2
ABM1120

Financial Analysis and Decision Making

ABM1820

International Finance and Capital Markets

Semester 3
ABM1960

Dissertation

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 2
ABM1520

Banking and Financial Intermediation

ABM1620

Portfolio Analysis and Management