Cynlluniau Astudio

BSC  Psychology and Marketing [NC58]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS11300

Introduction to Research Methods in Psychology

or
SC11300

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg

PS11420

Introduction to core topics in Social and Individual Behaviour

Semester 2
PS11220

Brain, Behaviour and Cognition

PS11320

Introduction to Research Methods in Psychology

or
SC11320

Cyflwyniad i ddulliau ymchwil mewn seicoleg

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB15120

Fundamentals of Management and Business

or
CB15120

Hanfodion Rheolaeth a Busnes

Semester 2
AB17120

Marketing Principles and Contemporary Practice

or
CB17120

Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose one of these modules

Semester 1
AB11120

Fundamentals of Accounting and Finance

AB13120

Understanding the Economy

CB11120

Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid

Semester 2
AB15220

Data Analytics

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB27120

Marketing Management

or
CB27120

Rheolaeth Marchnata

Semester 2
AB27220

Consumer and Buyer Behaviour

or
CB27220

Ymddygiad Defnyddwyr a Phrynwyr

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS21310

Quantitative Research Methods

or
SC21310

Dulliau Ymchwil Meintiol

PS21820

Cognitive Psychology

Semester 2
PS20220

Social Psychology

PS21410

Qualitative Research Methods

Blwyddyn 2  Opsiynau

(20 credits) Choose one of these modules

Semester 1
AB27420

Applied Brand Management

Semester 2
AB27520

Marketing: Relationships and Customer Experience

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PS32120

Behavioural Neuroscience

PS34100

Psychology Research Project for Joint Honours

or
SC34100

Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd

Semester 2
PS34120

Psychology Research Project for Joint Honours

or
SC34120

Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd

PS34320

Developmental Psychology

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB37220

Digital Marketing

Semester 2
AB37120

Marketing and Digital Marketing Communication

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

(20 credits) Choose one of these modules.

Semester 1
AB35120

Strategic Leadership

CB35120

Arweinyddiaeth Strategol

Semester 2
AB39220

Tourism Marketing

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal