Cynlluniau Astudio

BSC  Business and Management and Computing [NG14]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB15120

Fundamentals of Management and Business

or
CB15120

Hanfodion Rheolaeth a Busnes

Semester 2
AB17120

Marketing Principles and Contemporary Practice

or
CB17120

Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes

Blwyddyn 1  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS12020

Introduction to Programming

or
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

Semester 2
CS11010

Fundamentals of Web Development

or
CC11010

Hanfodion Datblygu'r We

Blwyddyn 1  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB11120

Fundamentals of Accounting and Finance

or
CB11120

Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 30 credits, as advised by the Computer Science department.

Semester 1
CS10220

Introduction to Computer Infrastructure

Semester 2
CC11110

Diogelwch Gwybodaeth

CC12320

Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol

CS11110

Information security

CS12320

Programming Using an Object-Oriented Language

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB25420

Human Resource Management

or
CB25420

Rheolaeth Adnoddau Dynol

Semester 2
AB25120

Operations and Supply Chain Management

or
CB25120

Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS25320

Programming for the Web

Semester 2
CS22220

Software Engineering for the Web

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits from the list below.

Semester 1
AB27120

Marketing Management

CB27120

Rheolaeth Marchnata

Semester 2
AB25220

Entrepreneurship and New Venture Creation

CB25220

Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits as advised by the department, or any other module as authorised by the Computer Science department.

Semester 1
CC27020

Modelu Data Parhaus

CS27020

Modelling Persistent Data

Semester 2
CC24520

Python Gwyddonol

CS22620

Web Design and the User Experience

CS24520

Scientific Python

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB35120

Strategic Leadership

or
CB35120

Arweinyddiaeth Strategol

Semester 2
AB31720

Financial Strategy

Blwyddyn Olaf  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
CS39930

Web-Based Major Project

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 20 or 30 credits as advised by the Computer Science department (10 credits could be in 2nd semester).

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 20 credits from the following modules.

Semester 1
AB35220

Digital Business: Leadership and Management

AB35320

Global Logistics

Semester 2
AB35420

Organizational Psychology

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal