Cynlluniau Astudio

BSC  Accounting and Finance and Computing [NG34]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB11120

Fundamentals of Accounting and Finance

or
CB11120

Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid

Semester 2
AB11220

Accounting and Finance for Specialists

AB15220

Data Analytics

Blwyddyn 1  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS12020

Introduction to Programming

or
CC12020

Cyflwyniad i Raglennu

Semester 2
CS11010

Fundamentals of Web Development

or
CC11010

Hanfodion Datblygu'r We

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 30 credits, as advised by the Computer Science department.

Semester 1
CS10220

Introduction to Computer Infrastructure

Semester 2
CC11110

Diogelwch Gwybodaeth

CC12320

Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol

CS11110

Information security

CS12320

Programming Using an Object-Oriented Language

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB21100

Intermediate Financial Accounting

AB21200

Intermediate Management Accounting

AB21400

Corporate Finance and Financial Markets

Semester 2
AB21120

Intermediate Financial Accounting

AB21220

Intermediate Management Accounting

AB21420

Corporate Finance and Financial Markets

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CS25320

Programming for the Web

Semester 2
CS22220

Software Engineering for the Web

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits as advised by the department, or any other module as authorised by the Computer Science department.

Semester 1
CC27020

Modelu Data Parhaus

CS27020

Modelling Persistent Data

Semester 2
CC24520

Python Gwyddonol

CS22620

Web Design and the User Experience

CS24520

Scientific Python

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB31100

Advanced Financial Accounting

AB31200

Advanced Management Accounting

AB31300

Investments and Financial Instruments

Semester 2
AB31120

Advanced Financial Accounting

AB31220

Advanced Management Accounting

AB31320

Investments and Financial Instruments

Blwyddyn Olaf  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
CS39930

Web-Based Major Project

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 20 or 30 credits as advised by the Computer Science department (10 credits could be in 2nd semester).

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal