Cynlluniau Astudio

MSC  Digital Information and Media Management [P124]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2020/2021 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2023/2024)

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ILM2520

Recordkeeping Process and Practice

ILM2610

Recordkeeping Theories and Contexts

ILM8620

Knowledge and Information Architecture

Semester 2
ILM2220

Digital Collection Development

ILM2320

Digital Preservation

ILM2410

Archives and Records - Practical Project

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
ILM1460

Dissertation

Blwyddyn 1  Opsiynau

Students can choose one of these optional modules.

Semester 1
CHM5720

Internet Technologies

CSM0120

Programming for Scientists

CSM3120

Modelling, Managing and Securing Data

Semester 2
ILM2720

Media Archives

ILM5220

Studies in Management

ILM8220

Collection Management