Cynlluniau Astudio

MA  Archive Administration [P192]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2002/2003 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2019/2020)

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

You must take one of the following modules

Semester 1
ILM1800

Medieval and Post -Medieval Palaeography and Diplomatic

ILM4120

Post Medieval Palaeography and Diplomatic

Semester 2
ILM1820

Medieval and Post -Medieval Palaeography and Diplomatic

Blwyddyn 1  Opsiynau

You must take one of the following modules

Semester 1
HYM2100

Latin for Postgraduate Study

Semester 2
HYM2120

Latin for Postgraduate Study

ILM8120

Rare Books and Special Collections

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
ILM1460

Dissertation