Cynlluniau Astudio

MA  Information and Library Studies [P194]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2013/2014

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ILM5120

Information and Society

ILM5320

Information Organisation and Retrieval

ILM5420

Information Services: Planning for Delivery

Semester 2
ILM5220

Studies in Management

ILM8220

Collection Management

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 2
ILM2120

Collections Care

ILM2220

Digital Collection Development

ILM8120

Rare Books and Special Collections

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
ILM1460

Dissertation