Cynlluniau Astudio

MA  Welsh and Celtic studies [Q506]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun - iawn o 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
WEM0460

Dissertation: Welsh and Celtic Studies

Blwyddyn 1  Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr ddewis o leiaf un modiwl 20 credyd o blith y canlynol. / Students must choose at least one 20-credit module from the following:

Semester 1
IRM0200

Medieval Saga Literature of Ireland

WEM0320

Reading Early Modern Gaelic Prose Texts

Semester 2
IRM0020

Introduction to Scottish Gaelic Language and Literature

IRM0220

Medieval Saga Literature of Ireland

WEM0520

Early Medieval Welsh Poetry

Blwyddyn 1  Opsiynau

Rhaid dewis gweddill y credydau o'r rhestr isod. / Students should select the remaining credits from the following options.

Semester 1
CYM5720

Meistroli Mynegiant yn y Gweithle Proffesiynol

HYM2100

Latin for Postgraduate Study

ILM1800

Medieval and Post -Medieval Palaeography and Diplomatic

ILM4120

Post Medieval Palaeography and Diplomatic

IRM0100

Old Irish for Beginners

IRM0320

Comparative Celtic Philology

WEM0020

The Mabinogion: Legendary and Arthurian Literature in Middle Welsh

WEM0120

Comparative Celtic Literature

WEM1120

Welsh Language 1

Semester 2
CYM5820

Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol

HYM2120

Latin for Postgraduate Study

HYM2820

Gerald of Wales

ILM1820

Medieval and Post -Medieval Palaeography and Diplomatic

IRM0120

Old Irish for Beginners

WEM0220

Welsh Language 2

WEM0720

Language revitalisation in a global context

WEM4220

Women's Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400 - 1800