Cynlluniau Astudio

BA  Cymraeg [Q560]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf astudio'r modiwlau hyn:

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis un o'r modiwlau hyn:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith gymryd y modiwlau yma:

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1  Opsiynau

Rhaid i bod myfyriwr ail iaith astudio 20 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

Blwyddyn 1  Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 60 credyd o blith modiwlau Rhan Un yr Adran neu o Adrannau eraill.

Blwyddyn 1  Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith ddewis modiwlau gwerth 60 credyd o blith modiwlau Rhan Un yr Adran neu o Adrannau eraill.

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Opsiynau

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2  Opsiynau

Mae Cymraeg Llyfr a Llafar a Chymraeg y Gweithle Proffesiynol yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20520

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2  Opsiynau

Dewiswch rhwng 80 a 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran / Choose between 80 and 100 credits of Level 2 modules in the Department

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Mae'r modiwl yma yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu blwyddyn olaf:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Dewiswch rhwng 100 a 120 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran / Choose between 100 and 120 credits of Level 3 modules in the Department.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal