Cynlluniau Astudio

BA  Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd [Q562]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2005/2006

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Iaith Gyntaf: Rhaid i'r myfyrwyr astudio o leiaf 60 credyd CY/GC/IR/LL gan gynnwys o leiaf 20 credyd CY allan o fodiwlau craidd y Radd Gymraeg + o leiaf 20 credyd naill ai GC/IR neu LL

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

GC10100

Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad

or
IR10100

Modern Irish: Introduction

GC11800

Cymru a'r Celtiaid

or
IR11800

The Celts: A Contested Legacy

IR11720

Introduction to the Literature of Gaelic Ireland

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

GC10120

Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad

or
IR10120

Modern Irish: Introduction

GC11820

Cymru a'r Celtiaid

or
IR11820

The Celts: A Contested Legacy

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Ail Iaith: Rhaid i'r myfyrwyr astudio o leiaf 60 credyd CY/GC/IR/LL gan gynnwys o leiaf 20 credyd CY allan o fodiwlau craidd y radd Gymraeg + o leiaf 20 credyd naill ai GC/IR neu LL

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

GC10100

Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad

or
IR10100

Modern Irish: Introduction

GC11800

Cymru a'r Celtiaid

or
IR11800

The Celts: A Contested Legacy

IR11720

Introduction to the Literature of Gaelic Ireland

IR11800

The Celts: A Contested Legacy

or
GC11800

Cymru a'r Celtiaid

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

GC10120

Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad

or
IR10120

Modern Irish: Introduction

GC11820

Cymru a'r Celtiaid

or
IR11820

The Celts: A Contested Legacy

IR11820

The Celts: A Contested Legacy

or
GC11820

Cymru a'r Celtiaid

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd TT/Opsiynau

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn.

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2  Craidd TT/Opsiynau

Mae Cymraeg Llyfr a Llafar yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn.

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Craidd TT/Opsiynau

Mae'r modiwl yma yn orfodol yn y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr Ail Iaith.

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Yn semester 1, blwyddyn 3, byddwch yn astuio Gwyddeleg neu Lydaweg mewn Prifysgol Dramor, trwy'r rhaglen ERASMWS+.

Semester 1
CYS0000

Modiwl Dramor Ffug

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Ar gael yn y flwyddyn olaf yn unig

Semester 1
CY35600

Y Gymraeg yn y Gweithle

Semester 2
CY35620

Y Gymraeg yn y Gweithle

Ar gael bob blwyddyn  Opsiynau

Dewisiwch o leiaf 160 credyd (Iaith Gyntaf) neu 140 credyd (Ail Iaith) CY/GC/IR/LL gan gynnwys oleiaf 60 credyd CY + o leiaf 60 credyd naill ai GC neu LL

Semester 1
GC22100

Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2

Semester 2
GC22120

Gwyddeleg Modern (Iaith a Llên) 1+2

GC33520

Gwyddeleg Modern (iaith a llen) 3 + 4

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal