Cynlluniau Astudio

BA  Cymraeg Proffesiynol [Q5P0]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2011/2012

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY12700

Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY12720

Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol

Blwyddyn 1  Opsiynau

Rhaid dewis modiwlau gwerth o leiaf 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

GC10100

Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad

GC11800

Cymru a'r Celtiaid

IR11720

Introduction to the Literature of Gaelic Ireland

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

GC10120

Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad

GC11820

Cymru a'r Celtiaid

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

CY25600

Y Gymraeg yn y Gweithle

CY25800

Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

CY25620

Y Gymraeg yn y Gweithle

CY25820

Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry

Blwyddyn 2  Opsiynau

Dewiswch 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran

Blwyddyn Olaf  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CY35800

Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry

CY35900

Prosiect Hir

Semester 2
CY35820

Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry

CY35940

Prosiect Hir

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Dewiswch 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal