Cynlluniau Astudio

BA  Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Busnes a Rheolaeth [QN51]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2019/2020 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2023/2024)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AB11120

Fundamentals of Accounting and Finance

or
CB11120

Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid

CB15120

Hanfodion Rheolaeth a Busnes

Semester 2
CB17120

Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes

Blwyddyn 1  Opsiynau

Llwybr IAITH GYNTAF: Rhaid cymryd y modiwlau craidd hyn

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1  Opsiynau

Llwybr AIL IAITH: Rhaid cymryd y modiwlau craidd hyn

Semester 1
CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1  Opsiynau

Llwybr IAITH GYNTAF HEB LEFEL A: Rhaid cymryd y modiwlau craidd hyn

Semester 1
CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CB25420

Rheolaeth Adnoddau Dynol

Semester 2
CB25120

Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi

Blwyddyn 2  Opsiynau

Llwybr IAITH GYNTAF: Rhaid cymryd y modiwl craidd hwn.

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2  Opsiynau

Llwybr AIL IAITH: Rhaid cymryd y modiwlau craidd hyn.

Semester 1
CY20520

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2  Opsiynau

Gallwch ddewis 20 credyd o'r modiwlau canlynol.

Semester 1
CB27120

Rheolaeth Marchnata

Semester 2
CB25220

Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd

Blwyddyn 2  Opsiynau

Llwybr IAITH GYNTAF HEB LEFEL A: Rhaid cymryd y modiwl craidd hwn.

Semester 1
CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2  Opsiynau

Llwybr IAITH GYNTAF a IAITH GYNTAF HEB LEFEL A: Gallwch ddewis 40 credyd o fodiwlau lefel 2 awdurdodedig Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar draws semester 1 a 2.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Llwybr AIL IAITH: Gallwch ddewis 20 credyd o fodiwlau lefel 2 awdurdodedig Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar draws semester 1 a 2.

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
CB35120

Arweinyddiaeth Strategol

Semester 2
AB31720

Financial Strategy

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Llwybr IAITH GYNTAF: Dewiswch 60 credyd o fodiwlau lefel 3 awdurdodedig Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar draws semester 1 a 2.

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Llwybr AIL IAITH a IAITH GYNTAF HEB LEFEL A: Rhaid cymryd y modiwl craidd hwn.

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Llwybr AIL IAITH a IAITH GYNTAF HEB LEFEL A: Gallwch ddewis 40 credyd o fodiwlau lefel 3 awdurdodedig Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar draws semester 1 a 2.

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Gallwch ddewis 20 credyd o'r modiwlau canlynol.

Semester 1
AB35220

Digital Business: Leadership and Management

AB35320

Global Logistics

Semester 2
AB35420

Organizational Psychology

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal