Cynlluniau Astudio

BA  Cymraeg / Astudiaethau Ffilm a Theledu [QWM6]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 2000/2001 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2022/2023)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
TC10520

Creu Ffilm

Semester 2
TC10820

Cydweithio Ensemble

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio 20 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

Blwyddyn 1  Opsiynau

Yn amodol ar ofynion eu cynllun gradd gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) ddewis y modiwl canlynol:

Semester 1
TC11220

Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun

TC11320

Creu Cynyrchiadau Amlgyfrwng

Semester 2
TC10620

Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol

TC10720

Gweithio ar Gamera

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
TC21120

Ymarfer Cynhyrchu 1: Cyfryngau

Blwyddyn 2  Craidd TT/Opsiynau

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2  Craidd TT/Opsiynau

Mae CY20520 a CY21420 yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20520

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2  Opsiynau

Gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) ddewis rhwng 20 a 60 credyd o'r modiwlau canlynol:

Semester 1
TC20320

Sylfeini Hunan-Gyflwyno

TC21220

Ymarfer Cynhyrchu: Gorffen

Semester 2
TC20620

Theatr a Ffilm Gyfoes: Cymru a'r Byd

TC21420

Ymchwil Creadigol Ymarferol

TC29920

Ffilm a Theatr Americanaidd

Blwyddyn 2  Opsiynau

Dewiswch rhwng 20 a 40 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran / Choose between 20 and 40 credits of Level 2 modules in the Department

Blwyddyn Olaf  Craidd TT/Opsiynau

Mae'r modiwl yma yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu blwyddyn olaf:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Gall myfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Anrhydedd Cyfun) ddewis rhwng 40 ac 80 credyd o'r modiwlau canlynol:

Semester 1
TC31120

Ymarfer Cynhyrchu 2: Cyfryngau

TC31220

Ymarfer Cynhyrchu 2: Gorffen

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC30620

Theatr a Ffilm Gyfoes: Cymru a'r Byd

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

TC39920

Ffilm a Theatr Americanaidd

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Dewiswch rhwng 40 a 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran / Choose between 40 and 60 credits of Level 3 modules in the Department

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal