Cynlluniau Astudio

BA  Ysgrifennu Creadigol a'r Diwydiant Cyhoeddi [W840]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2021/2022

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr iaith gyntaf gyda Lefel A gymryd y modiwlau hyn

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr ail iaith gymryd y modiwlau hyn

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr iaith gyntaf heb Lefel A gymryd y modiwlau hyn

Semester 1
CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1  Opsiynau

Dewiswch 60 credyd o blith modiwlau awdurdodedig Rhan 1 Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd neu adran arall.

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd TT/Opsiynau

Llwybr: * Iaith gyntaf ‘gyda’ Lefel A – modiwlau craidd yw: CY20420, CY20120. * Iaith gyntaf ‘heb’ Lefel A – modiwlau craidd yw: CY21420, CY20420. * Ail iaith – modiwlau craidd yw: CY21420, CY20420.

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

CY20400

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

CY20420

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol

CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2  Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ddewis modiwl craidd CY26120 yn yr ail flwyddyn, neu CY36120 yn y drydedd flwyddyn.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Dewis 60-80 credyd o blith modiwlau awdurdodedig Rhan 2 Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd neu adran arall.

Semester 1
CY20620

Pedair Cainc y Mabinogi

CY22720

Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+

CY23220

Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr

Semester 2
CY20720

Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500

CY25220

Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979-

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Llwybr: * Iaith gyntaf ‘gyda’ Lefel A – modiwl craidd yw: CY30420. * Iaith gyntaf ‘heb’ Lefel A – modiwlau craidd yw: CY31120, CY30420. * Ail iaith – modiwlau craidd yw: CY31120, CY30420.

Semester 1
CY30400

Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol

CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY30420

Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol

CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ddewis modiwl craidd CY36120 yn y drydedd flwyddyn os nad ydynt wedi dilyn CY26120 yn yr ail flwyddyn.

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Dewis 60-100 credyd o blith modiwlau awdurdodedig Rhan 2 Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd neu adran arall.

Semester 1
CY30620

Pedair Cainc y Mabinogi

CY32720

Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+

CY33220

Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr

CY35600

Y Gymraeg yn y Gweithle

CY36000

Traethawd Estynedig

Semester 2
CY30720

Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500

CY35220

Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-)

CY35620

Y Gymraeg yn y Gweithle

CY36040

Traethawd Estynedig

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal