Cynlluniau Astudio

BA  Education with Spanish [X3R4]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Prif Bwnc/Isbwnc - iawn o 2001/2002

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED14520

Children's Development and Learning

or
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

Semester 2
ED13820

The Learner and the Learning Environment

or
AD13820

Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

SPANISH ADVANCED: you must take:

Semester 1
SP10610

Hispanic Civilization

SP19900

Spanish Language Advanced

Semester 2
SP19930

Spanish Language Advanced

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

SPANISH BEGINNERS: you must take:

Semester 1
SP10820

Beginners Spanish 1

Semester 2
SP11020

Beginners Spanish 2

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

AD13620

Sgiliau Allweddol i Brifysgol

ED10120

Policies and Issues in Education

ED13620

Key Skills for University

ED14620

Health and Wellbeing in the Early Years

Semester 2
AD14320

Datblygiad Iaith

ED11820

Inclusive Learning Practices

ED14320

Language Development

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED20120

Psychology of Learning and Thinking

or
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

Blwyddyn 2  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP20100

Spanish Language

Semester 2
SP20130

Spanish Language

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 10 credits of the following Level 2 SP modules:

Semester 1
SP20010

The Spanish Avant-Garde

Semester 2
SP20310

Language of Business and Current Affairs 1

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 60 credits

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

AD20600

Gweithio Gyda Phlant

AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

ED20600

Working with Children

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

Semester 2
AD20320

Dulliau Ymchwil

AD20620

Gweithio Gyda Phlant

ED20320

Research Methods

ED20620

Working with Children

ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Blwyddyn 3  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SPS0000

Year Abroad Assessment

Semester 2
SPS0040

Year Abroad Assessment

Blwyddyn 3  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
EDS0000

Abroad Year Credits

Semester 2
EDS0080

Abroad Year Credits

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
ED30120

Assessment and Education

or
AD30120

Asesu ac Addysg

Blwyddyn Olaf  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
SP30100

Spanish Language

Semester 2
SP30130

Spanish Language

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 60 credits

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

AD33600

Traethawd Hir

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

ED33600

Major dissertation

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD33640

Traethawd Hir

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED33640

Major dissertation

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 10 credits of the following Level 3 SP modules:

Semester 2
SP39910

Traducción al español

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal