Cynlluniau Astudio

BA Cymraeg / Cysylltiadau Rhyngwladol [5FQL]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2021/2022

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf astudio'r modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio'r modiwlau canlynol:

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i holl fyfyrwyr gymryd modiwlau craidd yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol.

Semester 1
GW12420

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd

GW12620

Y Tu ôl i'r Penawdau

IP12420

Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills

IP12620

Behind the Headlines

Semester 2

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Yn ogystal a'r modiwlau craidd, gall myfyrwyr gymryd 20 credyd (1 modiwl) o'r rhestr isod.

Semester 1
IP12820

The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Semester 2
GW12520

Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang

GW12920

Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

IP10320

War, Strategy and Intelligence

IP12520

Globalization and Global Development

IP12920

Politics in the 21st Century

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio 20 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (20 Credyd)

Rhaid i fyfyrwyr gymryd y modiwl craidd yma yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Semester 2
GW20120

Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Mae CY20520 a CY21420 yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2 Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr ail flwyddyn gymryd 40 credyd o'r modiwlau opsiynol Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Semester 1
GQ20920

Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol

GQ23920

Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw

IP23720

The Making of National Security Policy

IP25320

Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918

IP26020

The Past and Present US Intelligence

IP26920

America at War: A Military History of the United States

IP28320

A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century

IP29220

International Politics and Global Development

IQ21620

Trade Wars and the Liberal Order

IQ23720

Multiculturalism in Policy and Practice

IQ23920

People and Power: Understanding Comparative Politics Today

IQ24020

Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War

IQ24420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

IQ25120

Strategy, Intelligence and Security in International Politics

Semester 2
GW28720

America Ladin Heddiw

IP22720

The Long Shadow of the Second World War

IP23820

The EU: Politics, Policies, Problems

IP24520

Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War

IP24920

The Middle East in the 20th Century

IP26420

The Second World War in Europe

IP28720

Contemporary Latin America

IQ21720

Justice, Order, Human Rights

IQ24920

Russian intelligence from Lenin to Putin

Blwyddyn 2 Opsiynau

Dewiswch rhwng 20 a 40 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran / Choose between 20 and 40 credits of Level 2 modules in the Department

Blwyddyn 3 Opsiynau

Rhaid i fyfyrwyr blwyddyn olaf gymryd 60 credyd o fodiwlau Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Semester 1
GQ30920

Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol

IP33720

The Making of National Security Policy

IP36020

The Past and Present of Us Intelligence

IP36920

America At War: a Military History of the United States

IP38320

A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century

IQ31620

Trade Wars and the Liberal Order

IQ34020

Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War

IQ34420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

Semester 2
GW38720

America Ladin Heddiw

IP32720

The Long Shadow of the Second World War

IP33820

The European Union: Politics, Policies, Problems

IP34520

Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War

IP36420

The Second World War in Europe

IP38720

Contemporary Latin America

IQ31720

Justice, Order, Human Rights

IQ34920

Russian Intelligence from Lenin to Putin

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Mae'r modiwl yma yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu blwyddyn olaf:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Dewiswch rhwng 40 a 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran / Choose between 40 and 60 credits of Level 3 modules in the Department

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal