Cynlluniau Astudio

MSC  Behaviour Change [C801]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun - iawn o 2021/2022

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
PGM1010

Quantitative Data Collection and Analysis (for social scientists)

PSM0320

The Psychology of Behaviour Change

Semester 2
EAM4420

Behaviour Change in a Changing Environment

PGM0810

Qualitative Data Collection and Analysis (0810)

PSM0520

Transdisciplinary Dialogue

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
PSM0660

Psychology PGT Dissertation (Behaviour Change)

Blwyddyn 1  Opsiynau

Choose 40 credits

Semester 1
ABM2920

Project Management Tools and Techniques

ABM3520

Global Supply Chain Management

ABM5320

People and Organizations

IPM1920

International Politics

IPM8220

Warfare in the 21st Century

Semester 2
ABM3220

International Business Environment

ABM7220

Global Marketing

IPM0620

Indigenous Politics

IPM1720

Futures for International Relations Theory

PSM0120

Implementation Science