Cynlluniau Astudio

BSC  Environmental Science [F750]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2015/2016

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

GS11300

Fieldwork Skills

GS11520

How to Build a Planet

or
DA11520

Sut i Greu Planed

GS13000

Researching the World: data collection and analysis

or
DA10300

Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data

Semester 2
BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

GS10520

Earth Surface Environments

GS11320

Fieldwork Skills

GS13020

Researching the World: data collection and analysis

or
DA10320

Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (30 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
BR26020

Environmental Microbiology and Monitoring

or
BG26020

Monitro a Microbioleg Amgylcheddol

Blwyddyn 2  Opsiynau

Students must take one of these modules.

Semester 1
DA25400

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS21100

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Semester 2
DA25420

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

GS21120

Physical Geography and Environmental Science Research Design and Fieldwork Skills

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 70 credits from the following modules.

Semester 1
BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR21720

Evolution and Molecular Systematics

BR22620

Marine Biology

BR25820

Aquatic Botany

DA22510

Geomorffoleg Afonol

GS22700

Fundamentals of Geochemistry

GS23510

The Frozen Planet

GS25210

Catchment Systems

Semester 2
BG21420

Arolygu Ecolegol

BG24720

Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg

BG29020

Bwyd, Ffermio, Technoleg a'r Amgylchedd

BR21120

Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems

BR21420

Ecological Surveying

BR24720

Practical and Professional Skills in Microbiology

BR29020

Food, Farming, Technology and the Environment

GS21010

Chemical Analysis of Natural Materials

GS21910

Reconstructing Past Environments

GS22720

Fundamentals of Geochemistry

GS23710

Geographical Information Systems

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn Olaf  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS35200

Environmental Science Dissertation

or
DA35200

Traethawd Estynedig Gwyddor yr Amgylchedd

Semester 2
GS35240

Environmental Science Dissertation

or
DA35240

Traethawd Estynedig Gwyddor yr Amgylchedd

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 80 credits from the following modules.

Semester 1
BG36620

Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol

BR30020

Marine Biology Field Course

BR33420

Global Biodiversity Conservation

BR33920

Population and Community Ecology

BR36620

Terrestrial Ecology Fieldcourse

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

BR37720

Freshwater Biology Field Course

GS30320

Environmental geochemistry and biogeochemistry

GS32020

Monitoring our Planet's Health from Space

GS33420

Glaciers and Ice Sheets

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

Semester 2
BR30420

Sustainable Land Management

BR34520

Wildlife Conservation

BR35620

Environmental Regulation and Consultancy

DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30420

Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change

GS31120

Applied Environmental Management

GS32120

Sedimentary Environments

GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal