Cynlluniau Astudio

PHD Geography (Arts) [L7352]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun - ar gael ers 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
PGM0210

Principles of Research Design

PGM0410

Ways of Reading

Semester 2